ข้อมูลงานวิจัย การประยุกต์นวัตกรรมอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติอาหารเพื่อสุขภาพ: กรณีศึกษาบ้านมอญ บ้านบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ยามีละ ดอแม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Yamila Domea
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0972391XXX
  • E-Mail Addresyamila_domea@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านสปาเพื่อสุขภาพความงาม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประยุกต์นวัตกรรมอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติอาหารเพื่อสุขภาพ: กรณีศึกษาบ้านมอญ บ้านบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Application of innovation foods from local wisdom to using health food : a case study of the Ban Mon Bang Toei community, Sam Khok district, Pathum Thani province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์