ข้อมูลงานวิจัย การเคลือบหมึกคาร์บอนนำไฟฟ้าต้นทุนต่ำบนผ้าไม่ถักไม่ทอพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับใช้เป็นขั้วแอโนดในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นิชนันท์ พานสร้อย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nichanan Phansroy
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0830366XXX
  • E-Mail Addresnichanan.p@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00021
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเคลือบหมึกคาร์บอนนำไฟฟ้าต้นทุนต่ำบนผ้าไม่ถักไม่ทอพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับใช้เป็นขั้วแอโนดในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์