ข้อมูลนักวิจัย นิชนันท์ พานสร้อย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นิชนันท์ พานสร้อย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nichanan Phansroy
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0830366XXX
  • E-Mail Addressnichanan.p@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00136
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : ฟิล์มไฮบริดไดอิเล็กทริกจากจุลผลึกเซลลูโลสเคลือบทองแดงกับพอลิแลคติก แอซิดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : คอมโพสิตสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพอลิแลคติกแอซิดเสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงแบบจัดเรียงตัวทิศทางเดียว ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การเคลือบหมึกคาร์บอนนำไฟฟ้าต้นทุนต่ำบนผ้าไม่ถักไม่ทอพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับใช้เป็นขั้วแอโนดในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : กระบวนการผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากเศษชีวมวลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การพัฒนาหน้ากากอนามัยจากพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตด้วยกระบวนการปั่นหลอมแบบพ่น หัวหน้าโครงการ