ข้อมูลงานวิจัย โครงการศึกษาการออกแบบโคมไฟอรรถประโยชน์จากไม้ไผ่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณฤดี สีแก้วมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Naruedee Sikaewmee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0865533XXX
  • E-Mail Addreskoom_bua@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00011
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการออกแบบโคมไฟอรรถประโยชน์จากไม้ไผ่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Design Project of Multi-Function Lamps from Bamboo
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์