ข้อมูลนักวิจัย ณฤดี สีแก้วมี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณฤดี สีแก้วมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Naruedee Sikaewmee
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0865533XXX
  • E-Mail Addresskoom_bua@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00200
  จำนวนคนดู