ข้อมูลงานวิจัย การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมเทียน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นางวารี กาลศิริศิลป์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นางWaree Kalsirisilp
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันครูผู้ช่วย
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0802438579, 08401XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแกะสลัก, พูดภาษาเขมร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมเทียน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The use of banana flour as partial flour substitution in khanom thien products
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์