ข้อมูลนักวิจัย วารี กาลศิริศิลป์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นางวารี กาลศิริศิลป์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นางWaree Kalsirisilp
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันครูผู้ช่วย
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0802438579, 08401XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแกะสลัก, พูดภาษาเขมร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู