ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กันยารัตน์ แก้วหนูนวล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kanyarat Kaewnoonul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0934816277, 08839XXX
  • E-Mail Addreskanyarat22@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านหลักสูตรสถานศึกษา Co,puter word, Excel, Powerpoint
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Developmental Achievement in Teaching and Learning in History of Secondary Education Year 1
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์