ข้อมูลนักวิจัย กันยารัตน์ แก้วหนูนวล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กันยารัตน์ แก้วหนูนวล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kanyarat Kaewnoonul
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0934816277, 08839XXX
  • E-Mail Addresskanyarat22@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านหลักสูตรสถานศึกษา Co,puter word, Excel, Powerpoint
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00122
  จำนวนคนดู