ข้อมูลงานวิจัย การสะสมโลหะหนักในน้ำ และดินตะกอนในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นายวริทธิ์ภัส วัชรชุมสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นายWaritpat Watcharachumsuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0991451XXX
  • E-Mail Addreswaritpat2523@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสะสมโลหะหนักในน้ำ และดินตะกอนในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.กิตติมา วานิชกูล
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์