ข้อมูลนักวิจัย วริทธิ์ภัส วัชรชุมสุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นายวริทธิ์ภัส วัชรชุมสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นายWaritpat Watcharachumsuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0991451XXX
  • E-Mail Addresswaritpat2523@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00139
  จำนวนคนดู