ข้อมูลงานวิจัย การประดิษฐ์หุ่นแขนจำลองเพื่อฝึกวัดความดันโลหิตสำหรับนักศึกษาพยาบาล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุภาวดี นาคสุขุม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Supawadee Naksukhum
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0805664XXX
  • E-Mail Addressupawadeenak2511@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00010
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประดิษฐ์หุ่นแขนจำลองเพื่อฝึกวัดความดันโลหิตสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ An Invention of a Simulated Arm for nursing students to Practise Blood pressure Readings
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์