ข้อมูลนักวิจัย สุภาวดี นาคสุขุม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุภาวดี นาคสุขุม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Supawadee Naksukhum
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0805664XXX
  • E-Mail Addresssupawadeenak2511@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00147
  จำนวนคนดู