ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพของการหมักพิวเร่อะโวกาโดด้วยแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่มีผลต่อสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Waleewan Changpasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0945951XXX
  • E-Mail Addreswaleewan_c@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ ถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น, การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่าย, การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์สารสำคัญในสาหร่าย, Food nut
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาประสิทธิภาพของการหมักพิวเร่อะโวกาโดด้วยแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่มีผลต่อสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์