ข้อมูลงานวิจัย การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อคาดการณ์และหาผลผลิตและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิสชีวมวล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ประภาพร ประเสริฐพงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Prapaporn Prasertpong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0857135XXX
  • E-Mail Addresp.prasertpong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อคาดการณ์และหาผลผลิตและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิสชีวมวล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Machine learning application to predict and optimize yields and properties of bio-oil production via biomass pyrolysis
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ประภาพร ประเสริฐพงค์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์