ข้อมูลนักวิจัย ประภาพร ประเสริฐพงค์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ประภาพร ประเสริฐพงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Prapaporn Prasertpong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0857135XXX
  • E-Mail Addressp.prasertpong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00028
  จำนวนคนดู