ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวโดยพิจารณาความไม่ สม่ำเสมอของโครงสร้างเนื่องจากผนังอิฐก่อ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วงศา วรารักษ์สัจจะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wongsa Wararuksajja
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0861008XXX
  • E-Mail Addreswongsa.wararuk@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00010
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวโดยพิจารณาความไม่ สม่ำเสมอของโครงสร้างเนื่องจากผนังอิฐก่อ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์