ข้อมูลนักวิจัย วงศา วรารักษ์สัจจะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วงศา วรารักษ์สัจจะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wongsa Wararuksajja
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0861008XXX
  • E-Mail Addresswongsa.wararuk@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00027
  จำนวนคนดู