ข้อมูลงานวิจัย ขั้นตอนกระบวนการทำซ้ำสำหรับแก้ไขปัญหาจุดตรึงบนฮาดามาร์คแมนิโฟล์ดและการประยุกต์ในปัญหาดุลภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Konrawut Khammahawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0872144XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ขั้นตอนกระบวนการทำซ้ำสำหรับแก้ไขปัญหาจุดตรึงบนฮาดามาร์คแมนิโฟล์ดและการประยุกต์ในปัญหาดุลภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ An Iterative algorithm for solving fixed point problems on Hadamard manifolds and application in equilibrium problems
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์