ข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยจากใบพืชเสพติดที่กักเก็บในนีโอโซม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)แสงนภา ทองสา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบัน
  • คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายนอก
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  11 พ.ย. 2563
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยจากใบพืชเสพติดที่กักเก็บในนีโอโซม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์