ข้อมูลนักวิจัย แสงนภา ทองสา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)แสงนภา ทองสา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบัน
  • คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายนอก
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  11 พ.ย. 2563
  00122
  จำนวนคนดู