ข้อมูลงานวิจัย การเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากในไก่เนื้อทางการค้าสายพันธุ์ต่าง ๆ ภายในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิริยาภรณ์ สังขปรีชา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Piriyaporn Sungkhapreecha
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0879522XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00018
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากในไก่เนื้อทางการค้าสายพันธุ์ต่าง ๆ ภายในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์