ข้อมูลนักวิจัย พิริยาภรณ์ สังขปรีชา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิริยาภรณ์ สังขปรีชา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Piriyaporn Sungkhapreecha
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0879522XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00189
  จำนวนคนดู