ข้อมูลนักวิจัย ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Thanaphumi Songthanapithak
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0890736XXX
  • E-Mail Addressnarush001@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิมพ์สัมผัส
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00109
  จำนวนคนดู