ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบดวงตาของตัวละครในงานแอนิเมชันโดยการประยุกต์ใช้ระบบการติดตามสายตา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Thanaphumi Songthanapithak
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0890736XXX
  • E-Mail Addresnarush001@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิมพ์สัมผัส
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบดวงตาของตัวละครในงานแอนิเมชันโดยการประยุกต์ใช้ระบบการติดตามสายตา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Design of Eyes of Animated Characters through Applying the Eye Tracking System
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์