ข้อมูลนักวิจัย ปรเมนทร์ พอใจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Porramain Porjai
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0831821XXX
  • E-Mail Addressporramain_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น (non-linear), พลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ (Cold atmospheric plasma)
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00190
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็นสำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาและปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของน้ำมังคุด หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด/เซลลูโลสนาโนคอมโพสิต ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็น ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มคุณค่าของดอกไม้กินได้ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นเพื่อใช้ในสลัดผักผสมดอกไม้กินได้พร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การปรับปรุงการเจริญเติบโตของต้นกล้าเบญจมาศด้วยเทคโนโลยีฟองอากาศระดับนาโนและอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์จากแร่ไทย หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การพัฒนาระบบการปลูกและการยืดอายุหลังเก็บเกี่ยวดอกเบญจมาศโดยให้เทคโนโลยีวัสดุนาโนและฟองอากาศนาโน หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : การปรับปรุงคุณภาพและและการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในขนุนอบแห้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : การปรับปรุงปริมาณสารสำคัญของถั่งเช่าสีขาวผสมสีทองด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การพัฒนาสีสะท้อนความร้อนพอลิยูรีเทนสูตรน้ำ หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : โครงการ การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ 12. 2563 : การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสม่าเย็นที่บรรยากาศปกติ หัวหน้าโครงการ 13. 2562 : โครงการปรับปรุงคุณภาพและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพลาสม่าเย็น (BCE : แผนบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน) หัวหน้าโครงการ 14. 2562 : การพัฒนาฟองอากาศนาโน/ไมโครเมตร สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : กรรมวิธีการดร่งการงอกของเมล็ดผักบุ้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2561 : กรรมวิธีการดร่งการงอกของเมล็ดผักบุ้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2563 : กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2564 : ระบบการผลิตพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2565 : กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีขาวด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2565 : กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในขนุนอบแห้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรรยากาศปกติ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ