ข้อมูลนักวิจัย วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wongvisarut Khuangsatung
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0929866XXX
  • E-Mail Addresswongvisurut@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00162
  จำนวนคนดู