ข้อมูลนักวิจัย สมชาย พินิจทรัพย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สมชาย พินิจทรัพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Somchai Phinitsap
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0814586XXX
  • E-Mail Addresssphimitsap@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านศิลปะ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู