ข้อมูลนักวิจัย นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Natthapart Nuntiwatkun
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0894362XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเศรษฐศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00167
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย