ข้อมูลนักวิจัย ประชุม คำพุฒ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Prachoom Khamput
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816654XXX
  • E-Mail Addressprachoon_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนและวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00492
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : คอนกรีตผสมเสร็จต้นทุนต่ำด้วยการเพิ่มมูลค่าหินฝุ่นที่เหลือทิ้งเป็นมวลรวมทดแทนทรายทั้งหมดในงานถนนคอนกรีตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : แผ่นปูพื้นทางเดินจากผักตบชวา ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บล๊อกมวลเบาจากแกนกัญชงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : การเพิ่มรายได้ของชุมชนชายทะเลโดยการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกทะเลเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างโดยเป็นสินค้าของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และน้ำยางพารา สำหรับทำเป็นระบบผนังอาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การเพิ่มมูลค่าเศษใบสักและใบสักเป็นระบบผนังฉนวนป้องกันความร้อนโดยใช้เครื่องจักรต้นทุนต่ำสำหรับชุมชนเมืองจัง จังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : ภาชนะปลูกกล้วยไม้จากเศษเซรามิคเหลือทิ้งเพื่อทดแทนกาบมะพร้าว หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : ผลิตภัณฑ์แผ่นผนังยิปซัมต้นทุนต่ำจากฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิตสำหรับใช้งานภายในอาคาร หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การผลิตกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบต้นทุนต่ำที่ใช้ฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิตเป็นมวลรวมละเอียดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเถ้าปาล์มน้ำมันที่เหลือทิ้งเป็นมวลรวมประดิษฐ์สำหรับผลิตบล็อกปูพิ้นภายนอกอาคารและตรวจสอบการชะละลายระยะยาวของโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ 13. 2562 : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากแกลบและฟางข้าวสำหรับทำเป็นระบบผนังอาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี หัวหน้าโครงการ 14. 2562 : โครงการแผ่นผนังอาคารชีวภาพสำเร็จรูปผลิตจากดินผสมน้ำยาง ธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 15. 2561 : การใช้ประโยชน์จากเศษหินแอนไฮไดรต์สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์น้ำหนักเบา ผู้ร่วมวิจัย 16. 2561 : การใช้ประโยชน์จากเศษหินที่เหลือทิ้งในกระบวนการทำเหมืองหินแอนไฮไดรต์ในงานผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อชุมชนท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 17. 2561 : ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานเพื่อวิสาหกิจชุมชนจากเศษหินแอนไฮไดรต์ ผู้ร่วมวิจัย 18. 2561 : การใช้เศษตะกรันเหลือทิ้งของหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษสำหรับเป็นมวลรวมในผลิตภัณฑ์แผ่นใยมะพร้าวอัดซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ 19. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นและคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากเถ้าชานอ้อยสำหรับวัสดุก่อสร้างสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย 20. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์และแผ่นฝ้าเพดานจากชานอ้อยสำหรับวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 21. 2561 : แผ่นบุผนังป้องกันเสียงจากยางธรรมชาติผสมเศษผลิตภัณฑ์พลาสติกเอทธีลีนไวนิลอะซิเตท หัวหน้าโครงการ 22. 2561 : การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบต้นทุนต่ำโดยใช้ใยมะพร้าวอ่อนทดแทนแร่ใยหินเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 23. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาและอิฐบล็อกประสานจากเถ้าชานอ้อยสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 24. 2561 : อุปกรณ์กันลื่นตอนปลายของอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจากยางพารา ผู้ร่วมวิจัย 25. 2561 : ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากเศษตะกรันเหลือทิ้งของหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษสำหรับเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 26. 2561 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างมวลเบาจากชานอ้อยและเถ้าชานอ้อยเหลือทิ้งสำหรับชุมชนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 27. 2561 : การใช้ประโยชน์จากเศษตะกรันเหลือทิ้งของหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษสำหรับเป็นวัสดุก่อสร้างแผ่นเรียบต้นทุนต่ำเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย 28. 2561 : การศึกษาการผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากเศษหินแอนไฮไดรต์ สำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 29. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาจากเศษหินแอนไฮไดรต์ หัวหน้าโครงการ 30. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์และแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมันสำหรับวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 31. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาและอิฐบล็อกประสานจากเถ้าปาล์มน้ำมันสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 32. 2560 : งานวิจัยศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 33. 2560 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากเศษวัสดุเหลือทิ้งของปาล์มน้ำมันสำหรับชุมชนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 34. 2560 : การศึกษาการผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากเศษหินไรโอไลต์สำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 35. 2560 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งภายนอกอาคารจากวัสดุเหลือทิ้งของกัญชงและยาสูบ สำหรับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 36. 2560 : การใช้ประโยชน์จากเศษหินไรโอไลต์สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นอัดซีเมนต์น้ำหนักเบา ผู้ร่วมวิจัย 37. 2560 : ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเศษกระเบื้องเซรามิกเหลือทิ้งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ 38. 2560 : ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานเพื่อวิสาหกิจชุมชนจากเศษหินไรโอไลต์ ผู้ร่วมวิจัย 39. 2560 : โครงการการใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกเพื่อการประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการ 40. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาจากเศษหินไรโอไลต์ หัวหน้าโครงการ 41. 2560 : โครงการผนังมวลเบาสำเร็จรูปก่อสร้างเร็วจากพลาสติกอีวีเอ หัวหน้าโครงการ 42. 2560 : การใช้ประโยชน์จากเศษหินที่เหลือทิ้งในกระบวนการทำเหมืองหินไรโอไลต์ในงานผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อชุมชนท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 43. 2560 : การใช้พลาสติกอีวีเอสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบา หัวหน้าโครงการ 44. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดาน ผู้ร่วมวิจัย 45. 2559 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกประสานมวลเบาและการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ 46. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 47. 2559 : การใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบา ผู้ร่วมวิจัย 48. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก หัวหน้าโครงการ 49. 2559 : การใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 50. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 51. 2559 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 52. 2559 : การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของโรงงานผลิตสารสกัดจากสะเดาไทย ผู้ร่วมวิจัย 53. 2559 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 54. 2559 : การออกแบบและทำแบบจำลองอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 55. 2559 : การใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นระบายน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 56. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น ผู้ร่วมวิจัย 57. 2558 : การใช้เศษหินพัมมิชสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาเพื่อชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 58. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 59. 2558 : การใช้เศษหินพัมมิชสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสานมวลเบาเพื่อชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 60. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก หัวหน้าโครงการ 61. 2558 : ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากเศษหินพัมมิซสำหรับชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 62. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 63. 2558 : การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกความหนาแน่นต่ำเป็นมวลรวมน้ำหนักเบาในผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 64. 2558 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 65. 2558 : การพัฒนาบล็อกปูพื้นน้ำหนักเบาจากพลาสติกอีวีเอเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 66. 2558 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 67. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดาน ผู้ร่วมวิจัย 68. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 69. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก หัวหน้าโครงการ 70. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 71. 2557 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินภูเขาไฟสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 72. 2557 : การพัฒนาวัสดุผสมเศษผ้าสำหรับวัสดุตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนประกอบอาคาร ผู้ร่วมวิจัย 73. 2557 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 74. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น ผู้ร่วมวิจัย 75. 2556 : การพัฒนาสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าแกลบด้วยน้ำยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 76. 2556 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกประสานผสมกากดินขาวจากจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย 77. 2556 : การพัฒนาระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับก่อสร้างบ้านลอยน้ำทรงโดมเพื่อผู้ประสบอุทกภัย ผู้ร่วมวิจัย 78. 2555 : การออกแบบและก่อสร้างบ้านพักฉุกเฉินและบ้านพักอาศัยสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2550 : การผสมน้ำยางธรรมชาติในงานที่มีผงซีเมนต์เป็นส่วนประกอบ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2549 : แผ่นยางพารารองปลายแท่งตัวอย่างคอนกรีตทดสอบ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2549 : กระเบื้องปูพื้น-ผนัง ยางพาราผสมใยมะพร้าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2549 : กระเบื้องตกแต่งโพลิเอทธิลีนผสมใยมะพร้าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2549 : บล็อกปูพื้นลดอุณหภูมิภายนอกอาคาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2552 : คอนกรีตบล็อกดินขาว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2552 : ผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้ย่อยสลายได้จากรำข้าว แกลบ และฟางข้าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2552 : คอนกรีตบล็อกผสมเศษผลิตภัณฑ์พลาสติกเอทธีลีนไวนิลอะซิเตท ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2554 : คอนกรีตบล็อกผสมหินภูเขาไฟ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2555 : กระถางคอนกรีตน้ำหนักเบา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2555 : ปูนฉาบผนังเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมได้ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2554 : บล็อกแก้วกระจายแสงสำหรับก่อผนัง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2553 : ก้อนดินที่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติและกระบวนการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2554 : หมวกกันน็อคที่ผู้สวมใส่สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารด้านหลังได้ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2554 : ธงผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมความเร็วต่ำ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2555 : บล็อกปูพื้นระบายน้ำชนิดควบคุมทิศทางการไหล ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2554 : กระเบื้องหลังคา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2554 : กระเบื้องหลังคา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 19. 2554 : กระเบื้องหลังคา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 20. 2557 : กรรมวิธีการผลิตบล็อกประสานจากเศษหินบะซอลต์ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 21. 2557 : กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตที่มีเศษหินบะซอลต์เป็นมวลรวม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 22. 2557 : กรรมวิธีการผลิตบล๊อกปูพื้นจากเศษหินบะซอลต์ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 23. 2557 : กรรมวิธีการผลิตกะหรี่ปั๊บจากแป้งข้าวสาลีผสมแป้งข้าวเจ้าที่ให้พลังงานต่ำ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 24. 2565 : ผนังอาคารแบบแซนด์วิชจากแกลบและฟางข้าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 25. 2565 : กรรมวิธีการผลิตกระเบื้องจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตปูพื้นใช้เถ้าถ่านหินและเถ้าปาล์มน้ำมันร่วมกับมวลรวมจีโอโพลิเมอร์รีไซเคิล ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ
รางวัล
1. 2560 : โคโค่โกกรีน : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียวจากผลพลอยได้ของโรงงานแปรรูปมะพร้าว เจ้าของผลงาน 2. 2560 : สปีดวอลล์: ผนังมวลเบาสำเร็จรูปก่อสร้างเร็ว เจ้าของผลงาน 3. 2560 : เพเฟอร์ : ผลิตภัณฑ์แผ่นผนังดินอัดสำเร็จรูปที่ต้านทานการชะล้างสูง เจ้าของผลงาน 4. 2560 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างมวลเบาสำหรับอาคารเขียวจากเศษพลาสติกเหลือทิ้งเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เจ้าของผลงาน 5. 2560 : Light-weight Construction Materials Mixed with Plastic Wastes for Energy and Environmental Conservation in Green Buildings เจ้าของผลงาน 6. 2560 : เคแอนด์พีบล็อก : นวัตกรรมบล็อกก่อสร้างทรงลูกบาศก์ (K&P Block : Innovative cubic building blocks) เจ้าของผลงาน 7. 2560 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียวจากผลพลอยได้ของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล (Green building materials from the by-products of biomass เจ้าของผลงาน 8. 2560 : ผนังฉนวนความร้อนสำเร็จรูปจากไม้โตเร็วและพืชพลังงาน (Thermal insulation walls from fast growing trees and energy crops) เจ้าของผลงาน 9. 2561 : เฮมพ์แอนด์โทะแบคโคเฟรนลี่ : นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเศษวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานยาสูบ เจ้าของผลงาน 10. 2561 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียวจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย เจ้าของผลงาน 11. 2561 : ลาวาวอลล์ : วัสดุมวลเบาจากเศษฝุ่นหินของเหมืองแร่ภูเขาไฟ เจ้าของผลงาน 12. 2561 : พี.ที.บล็อก : บล็อกก่อผนังไร้ปูนก่อ-ฉาบ ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันเสียงและความร้อนในตัวเอง เจ้าของผลงาน 13. 2561 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียวจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล (Green building materials from by-products of sugar cane and sugar industry) เจ้าของผลงาน 14. 2561 : นิวเฮมพ์วอลล์ : วัสดุก่อสร้างอาคารและตำแต่งผนังแบบใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมจากต้นกัญชง (New Hemp wall: New building materials and wall decoration) เจ้าของผลงาน 15. 2562 : กล๊าสกรีต : คอนกรีตจากเศษแก้วเพื่อสิ่งแวดล้อม (Glass-Crete : Concrete from Glass Wastes for Environment) เจ้าของผลงาน 16. 2562 : กล๊าสกรีต : คอนกรีตจากเศษแก้วเพื่อสิ่งแวดล้อม (Glass-Crete : Concrete from Glass Wastes for Environment) เจ้าของผลงาน 17. 2562 : เฮมพ์-ไบโอ-บล็อก : บล็อกก่อสร้างชีวภาพมวลเบาจากต้นกัญชง ผู้ร่วม