ข้อมูลนักวิจัย ฉัตรชัย วีระนิติสกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.chatchai weeranitisakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892021XXX
  • E-Mail Addresschatchai.v@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิทยาศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00288
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตแผ่นกรองจากซีโอไลต์เคลือบทองแดงและพอลิโพรพิลีนสำหรับการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : ฟิล์มไฮบริดไดอิเล็กทริกจากจุลผลึกเซลลูโลสเคลือบทองแดงกับพอลิแลคติก แอซิดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : เส้นเชิงประกอบสีเขียวสำหรับงานพิมพ์สามมิติจากพอลิแลคติกแอซิดและกากใบชา หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การเตรียมเส้นใยเชิงประกอบจากใบชาและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การพัฒนาฟิล์มไฮบริดเปล่งแสงจากพอลิแลคติกแอซิดและแมกนีเซียมอลูมิเนตเจือยูโรเพียมเพื่อใช้เป็นแผ่นตรวจพิสูจน์การปลอมแปลง หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : เส้นใยไฮบริดเปล่งแสงจากพอลิแลคติกแอซิดกับแมกนีเซียมอะลูมิเนตเจือยูโรเพียม หัวหน้าโครงการ 7. 2559 : กระบวนการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยปอเสริมแรงในพอลิแลคติคเอสิทด้วยกระบวนการพลูทรูชั่น ผู้ร่วมวิจัย 8. 2559 : การใช้เส้นใยธรรมชาติเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิดสำหรับผลิตวัสดุคอมโพสิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 9. 2559 : การพัฒนาพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพเพื่อเป็นวัสดุเปล่งแสง หัวหน้าโครงการ 10. 2556 : การเพิ่มมูลค่าของเปลือกแปะก๊วยโดยใช้เป็นสารเสริมแรงสำหรับวัสดุเชิงประกอบของยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : เส้นใยและสิ่งทอเรืองแสงสำหรับป้องกันการลอกเลียนแบบจากพลาสติกชีวภาพและแมกนีเซียมอะลูมิเนตเจือยูโรเพียม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรและกรรมวิธีการเตรียมเส้นใยใบชาจากกากใบชาร่วมกับพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : สิ่งทอไฮบริดจากผงภูเขาไฟลาวาและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2561 : เส้นใยและสิ่งทอเรืองแสงสำหรับป้องกันการลอกเลียนแบบจากพลาสติกชีวภาพและแมกนีเซียมอะลูมิเนตเจือยูโรเพียม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2561 : สูตรและกรรมวิธีการเตรียมเส้นใยใบชาจากกากใบชาร่วมกับพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2561 : สิ่งทอไฮบริดจากผงภูเขาไฟลาวาและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2565 : เส้นใยและสิ่งทอเรืองแสงสำหรับป้องกันการลอกเลียนแบบจากพลาสติกชีวภาพและแมกนีเซียมอะลูมิเนตเจือยูโรเพียม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ