ข้อมูลงานวิจัย ฟิล์มไฮบริดไดอิเล็กทริกจากจุลผลึกเซลลูโลสเคลือบทองแดงกับพอลิแลคติก แอซิดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.chatchai weeranitisakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892021XXX
  • E-Mail Addreschatchai.v@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิทยาศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ฟิล์มไฮบริดไดอิเล็กทริกจากจุลผลึกเซลลูโลสเคลือบทองแดงกับพอลิแลคติก แอซิดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์