ข้อมูลนักวิจัย สุรินทร์ แหงมงาม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Surin Ngamgnarm
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*สำนักสหกิจศึกษา
  • โทรศัพท์0915585XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00174
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : ระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเติมเงินผ่านระบบออนไลน์และแจ้งเตือนการใช้งานผ่าน APPLICATION LINE หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : ระบบควบคุมแสงสว่างที่ใช้แสงประดิษฐ์และแสงสว่างจากธรรมชาติร่วมกันเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนควบคุมด้วย Arduino Uno R3 หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : การศึกษาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : เตาอบดินเผาสำหรับอบไก่โดยใช้ฮีทเตอร์อินฟราเรดและควบคุมการทำงานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ หัวหน้าโครงการ 6. 2559 : เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน หัวหน้าโครงการ 7. 2559 : เครื่องดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงสีข้าว หัวหน้าโครงการ 8. 2556 : การสร้างแบบจำลองระบบอุปสงค์-อุปทานพลังงานของประเทศไทย โดยนำเชื้อเพลิงชีวภาพมาเป็นแหล่งพลังงาน หัวหน้าโครงการ 9. 2555 : การศึกษาความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในกรณีที่มีการใช้รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ