ข้อมูลนักวิจัย เอกสิทธิ์ พานิชเจริญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เอกสิทธิ์ พานิชเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Akkasit Panitcharern
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0870692XXX
  • E-Mail Addressphanit.jeab@gimail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญดุริยางค์ไทย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู