ข้อมูลนักวิจัย พรพาชื่น ชูเชิด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พรพาชื่น ชูเชิด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pornpachen Chuchird
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0957975XXX
  • E-Mail Addressansai5358@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญโภชนาการ, เบเกอรี่
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00033
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของตำรับอาหารและผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจากเห็ดป่ากินได้ในประเทศไทยสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : เห็ดป่าและการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่ากินได้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การศึกษากระบวนการผลิตเห็ดป่าในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยหอมทอง ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมปังกรอบจากข้าวหอมปทุมเสริมข้าวเหนียวดำ หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปที่มีข้าวหอมปทุมธานีเป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของขนมปังแป้งข้าวหอมปทุมเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอรรี่ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การพัฒนาสูตรสารละลายออสโมติกและวิธีการทำแห้งต่อคุณภาพหน่อไม้แช่อิ่ม ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวจากข้าวเหนียวดำ หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมรังนกสมุนไพรจากขิง ตะไคร้ หอมแดง และใบมะกรูด ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : ผลิตภัณฑ์หมูส้มเสริมข้าวยีสต์แดง ผู้ร่วมวิจัย