ข้อมูลนักวิจัย ปิยนุช จริงจิตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปิยนุช จริงจิตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Piyanuch Jingjit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0819852XXX
  • E-Mail Addresspiyanut@email.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิชาสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00192
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : วัสดุสปันบอนด์จากเส้นใยสององค์ประกอบเคลือบสารสกัดออกฤทธิ์จากกาแฟเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผลกาแฟที่สกัดด้วยน้ำร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การสกัดเนื้อผลกาแฟและกากกาแฟด้วยวิธีการสกัดด้วยน้ำร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : นวัตกรรมวัสดุสิ่งทอทางการแพทย์เคลือบสารสกัดออกฤทธิ์จากกาแฟ หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การออกแบบต้นแบบและพัฒนากางเกงลดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : ผ้าไม่ถักไม่ทอแบบสปันบอนด์จากวัตถุดิบเส้นใยสององค์ประกอบที่มีสมบัติการต้านเชื้อ หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : โครงการวิจัยการผลิตเส้นใยสิ่งทอความละเอียดสูงเพื่อสมบัติการต้านเชื้อ หัวหน้าโครงการ