ข้อมูลนักวิจัย ธีทัต ตรีศิริโชติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Teetut Tresirichod
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0991942XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญที่ปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรม, ด้านระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ การสอน การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00207
  จำนวนคนดู