ข้อมูลนักวิจัย มานพ แย้มแฟง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มานพ แย้มแฟง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Manop Yamfang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866634XXX
  • E-Mail Addressmanop_yf@hotmail.com, manop.y@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00151
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรมการแพทย์: ผลกระทบเชิงความร้อนและการรักษามะเร็งเฉพาะที่ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การตอบสนองเชิงความร้อนของเนื้อเยื่อที่ฝังด้วยอุปกรณ์ฝังตัวต่อการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรมการแพทย์: ปรากฏการณ์ถ่ายโอนและการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกร หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : โครงการพัฒนาระบบติดตามและพัฒนาความก้าวหน้าของสมรรถนะสำหรับพนักงานในระบบราง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใยธรรมชาติแบบกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์ผลหมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดหลอดไผ่ หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : การออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์เหง้าบัว หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบเผาไหม้โดยตรงที่มีการส่งเสริมการถ่ายโอนความร้อนด้วยวัสดุพรุน ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : อุปกรณ์ลำเลียงผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : อุปกรณ์ผ่าผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำออกจากหนังหมู ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : เครื่องแยกของเหลวออกจากวัตถุดิบ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2562 : อุปกรณ์ผ่าเมล็ดถั่วปากอ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2562 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำมันออกจากหนังหมูสำหรับใช้ทำแคบหมู ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2562 : เครื่องผ่าผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2562 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำออกจากแคบหมูหลังการทอด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2561 : อุปกรณ์ลำเลียงผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2561 : อุปกรณ์ผ่าผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2561 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำออกจากหนังหมู ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2561 : เครื่องแยกของเหลวออกจากวัตถุดิบ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2561 : อุปกรณ์ผ่าเมล็ดถั่วปากอ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2561 : เครื่องผ่าผลหมาก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2561 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำออกจากแคบหมูหลังการทอด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2561 : เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำมันออกจากหนังหมูสำหรับใช้ทำแคบหมู ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2563 : เครื่องทำความสะอาดผิวหลอด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2563 : เครื่องขัดทำความสะอาดผิวหลอดที่ทำจากหลอดไผ่ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 19. 2563 : ชิ้นส่วนเครื่องปอกเมล็ดธัญพืช ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 20. 2564 : ตู้ฆ่าเชื้อ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 21. 2564 : ตู้ฆ่าเขื้อด้วยรังสียูวี ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 22. 2565 : ชุดใบขูดเส้นใยจากต้นผักตบชวาสด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 23. 2565 : เครื่องขูดเส้นใยผักตบชวา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 24. 2565 : เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซีสำหรับระบบปิด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ