ข้อมูลนักวิจัย อนันต์ ตันวิไลศิริ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Anan Tanwilaiasiri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0645454XXX
  • E-Mail Addressanan_t@rmutt.ac.th, anan.tanwilai@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์, การบริหารการผลิตทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00233
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาตัวเก็บประจุทางไฟฟ้าเคมีแบบโค้งงอได้ด้วยระบบการพิมพ์ 3 มิติ หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : โครงการการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพทางพิมพ์บรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินราคาสิ่งพิมพ์และคำนวณต้นทุนการผลิตงาน หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การสร้างระบบการปรับเทียบสี (Colour Matching) ระหว่างการพิมพ์ ด้วยระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีและระบบการพิมพ์ดิจิทัล หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การพัฒนาอุปกรณ์ดุนนูนด้วยมือสำหรับการพิมพ์ฉลากบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้รหัส QR เพื่อบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์และเครื่องจักร หัวหน้าโครงการ