ข้อมูลนักวิจัย อารีวรรณ หัสดิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อารีวรรณ หัสดิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Areewan Hussadin
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0836366XXX
  • E-Mail Addressareewan_koy@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00026
  จำนวนคนดู