ข้อมูลนักวิจัย นันทภรณ์ อิ่มสงวน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นันทภรณ์ อิ่มสงวน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nantaporn Imsanguan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0875680XXX
  • E-Mail Addresslittlekuk@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู