ข้อมูลนักวิจัย เยาวมาลย์ นามใหม่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นางเยาวมาลย์ นามใหม่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นางYaowamal Nammai
  • ตำแหน่งทางวิชาการชำนาญการ
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการเกษตร
  • คณะ/หน่วยงาน*กองกลาง
  • โทรศัพท์0849097XXX
  • E-Mail Addressn_yaowamal3@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง เช่น GC (MS) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัว
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู