ข้อมูลนักวิจัย ศิริพร มิขำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศิริพร มิขำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Siriporn Mikum
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0858103XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์ศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00177
  จำนวนคนดู