ข้อมูลนักวิจัย บุศรา ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บุศรา ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Bussara Thungsriphatporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0819044XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการปรุง การจัดบริการอาหารยุโรป การผสมเครื่องดื่ม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู