ข้อมูลนักวิจัย รินลดา สิริแสงสว่าง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รินลดา สิริแสงสว่าง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Rinlada Sirisangsawang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0815657XXX
  • E-Mail Addresspiyamas_koy@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00186
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำมันทดแทนดีเซลจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างเศษยางรถยนต์กับน้ำมันเครื่องใช้แล้วด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบจานหมุนในการสังเคราะห์วัสดุซิงค์ออกไซด์/คอปเปอร์ออกไซด์นาโนคอมโพสิทเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค หัวหน้าโครงการ 3. 2567 : การเพิ่มมูลค่าสตาร์ซมันสำปะหลังด้วยการสังเคราะห์อนุภาคนาโนสตาร์ซมันสำปะหลังโดยใช้เครื่องผสมแบบจานหมุน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : วัสดุสปันบอนด์จากเส้นใยสององค์ประกอบเคลือบสารสกัดออกฤทธิ์จากกาแฟเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผลกาแฟที่สกัดด้วยน้ำร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การสกัดเนื้อผลกาแฟและกากกาแฟด้วยวิธีการสกัดด้วยน้ำร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : นวัตกรรมวัสดุสิ่งทอทางการแพทย์เคลือบสารสกัดออกฤทธิ์จากกาแฟ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2566 : การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟเพื่อลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันไพโรไลซิสยางรถยนต์ หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : การลดปริมาณซัลเฟอร์ในน้ำมันไพโรไลซิลกากยางรถยนต์ด้วยกัมมัมต์จากกากกาแฟ หัวหน้าโครงการ 10. 2564 : การเปลี่ยนโซเดียมแลคเตทเป็นกรดแลคติกด้วยการใช้เยื่อแลกเปลี่ยนประจุในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิล หัวหน้าโครงการ 11. 2559 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งกะสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2557 : การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุคอมโพสิทพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2557 : การสังเคราะห์สเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแลกติกแอซิดจากราเซมิกแลกติกแอซิด  ผู้ร่วมวิจัย