ข้อมูลนักวิจัย ปิยนุช สวัสดิ์โยธิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปิยนุช สวัสดิ์โยธิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Piyanuch Sawatyothin
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0867152XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00089
  จำนวนคนดู