ข้อมูลนักวิจัย สุชาลิณี มธุรสมนตรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุชาลิณี มธุรสมนตรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Suchalinee Mathurosemontri
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0868860XXX
  • E-Mail Addresssuchalinee.m@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00018
  จำนวนคนดู