ข้อมูลนักวิจัย รสริน ทักษิณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.รสริน ทักษิณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Rosarin Taksin
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0970143XXX
  • E-Mail Addressjajang_jub@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสามารถสอนหัตถเวชกรรม และสาขาเกี่ยวข้องกับแพทย์ทางเลือก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00226
  จำนวนคนดู