ข้อมูลนักวิจัย จีราวดี พุ่มเจริญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จีราวดี พุ่มเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jeerawadee Pumjaroen
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816215XXX
  • E-Mail Addressjeerawadee_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMultivariate Analysis, Time Series Analysis and Forecasting, Economic Forecasting, Economic Impact, Economic Early Warning Model, Input-Output Table
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00217
  จำนวนคนดู