ข้อมูลนักวิจัย นริศรา พันธุ์ธาดาพร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นริศรา พันธุ์ธาดาพร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Narisara Phuntadaporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์ 09590658XXX
  • E-Mail Addressn.wangmei@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00357
  จำนวนคนดู